La culture dans le Parc Bleu

L’intégration la culture au sein du parc bleu :  l’Eurométropole et ses partenaires souhaitent fédérer les événements culturels existant sur le territoire.

De integratie van cultuur binnen het Blauwe Park : de Eurometropool en haar partners verenigen de bestaande, culturele evenementen en een eerste samenwerking met drie focusprojecten wordt geïmplementeerd. Vervolgens wordt een co-constructie opgezet om een grensoverschrijdende dimensie te geven aan bestaande evenementen.

Tot slot is het doel het aanmoedigen en ondersteunen van de creatie van projecten waar er een tekort is. Een trimestriële kalender wordt opgemaakt om culturele evenementen in het Blauwe Park zichtbaar te maken. Dit laat toe culturele watergerelateerde evenementen via hun thema of hun ligging te identificeren binnen de drie deelregio’s van het Blauwe Park van de Eurometropool.