Open Call for ideas 2019

« Open Call for ideas » est un concours organisé par l’agence de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai et ses 14 partenaires qui a pour vocation de faire émerger des propositions d’aménagements concrètes au sein du Parc Bleu, un réseau de connexions spatiales douces, qui relie les gens à l’eau et à la nature.

Open Call for ideas 2019

Dit is een wedstrijd georganiseerd door het Agentschap van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en zijn 14 partners, met als doel concrete inrichtingsvoorstellen uit te werken binnen het Blauwe Park, een netwerk van zachte ruimtelijke verbindingen die de mensen in contact brengen met het water en de natuur. 

De projecten moeten financieel haalbaar zijn en op korte termijn uitgevoerd kunnen worden.

Hier vind je alle info