Bousbecque - Site Beaulieu - Kasteel

Doelstelling/samenvatting:

Stedelijke site (UF) van 6,9 ha, in onbruik sinds 2009, op een uitzonderlijke locatie tussen het stadscentrum en de Leieboorden. In juli 2016 werd de site door de EPF aangekocht in het kader van een operationele overeenkomst die inzet op stadsvernieuwing.

De stad wil ondersteund worden bij de herbestemming van de site, met name door middel van stedenbouwkundige studies die het mogelijk maken om een programma en een financiële interventie vast te leggen. De stad wil een experimenteel reconversieproject voor toekomstig wonen realiseren, met respect voor mens en natuur, een open, circulaire en onderling verbonden stedelijke ruimte, en samen met de bewoners invulling geven aan de site.

In 2016 heeft Interland een stedenbouwkundige studie gerealiseerd. Op basis hiervan voert de MEL een pre-operationele inrichtingsstudie uit die het mogelijk zal maken de vernieuwingscapaciteit van de site te testen, de verwachtingen van de gemeente te prioriteren en een financieel, juridisch en operationeel plan op te stellen. In deze studie zal ook rekening moeten worden gehouden met de behoeften van de gemeente met betrekking tot de ontwikkeling van sociale woningen (artikel 55) en de noodzaak om de staat en de ligging van een aantal gemeentelijke voorzieningen te herzien (complexe operatie).

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Meer informatie

Contact

 

 
Afbeelding
Afbeelding