Creatie van natuurlijke poelen in het gehucht Tour au Marais in Arbre-Attre

Het project betreft een privéterrein gelegen op de grens tussen de voormalige gemeenten Attre en Arbre, tussen de oostelijke Dender en de spoorweg. Het perceel waar de poelen aangelegd zullen worden, bevindt zich in het gehucht Tour au Marais. De site strekt zich uit over een oppervlakte van 6,4 hectare. Het betreft een stuk bos omringd door velden, bossen en weilanden.

Volgens de observaties ter plaatse is er een rijke en diverse fauna: klein wild (konijnen, hazen, fazanten, patrijzen), groot wild (reeën), roofdieren (vossen, roofvogels) en allerhande insecten, vogels en amfibieën. De flora is er eveneens rijk aan wilde planten, voornamelijk typische planten van waterrijke gebieden.

Het doel van het project bestaat erin langs de oostelijke Dender verschillende kleine natuurlijke poelen uit te graven. Die zullen een belangrijke rol spelen bij de instandhouding van de reeds aanwezige biodiversiteit en bij de ondersteuning van de soorten (dieren en planten) die in waterrijke gebieden voorkomen.

De poelen (7) werden in 2014 uitgegraven. Datzelfde jaar werd vegetatie aangeplant in samenwerking met de SPW-DNF en de studenten van het IPES van Ath.
Sinds 2014 worden verschillende animaties georganiseerd in het kader van de pedagogische functie van de site.

Doel: uitgraven van verschillende kleine natuurlijke poelen langs de oostelijke Dender. Die zullen een belangrijke rol spelen bij de instandhouding van de reeds aanwezige biodiversiteit en bij de ondersteuning van de soorten (dieren en planten) die in waterrijke gebieden voorkomen.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
Enghien Environnement asbl et Contrat Rivière Dendre
Actor
Commune de Brugelette

Meer informatie

Contact

Contrat Rivière Dendre : 0483/043 477 – crdendre@gmail.com

Afbeelding
Afbeelding