Geluwe - Reutelbeek

De Geluwe-Reutelbeek is een belangrijke nevenwaterloop van de Leie. Via een gebiedsvisie voor de Geluwe-Reutelbeek werd de ambitie vastgelegd om de Geluwe-Reutelbeek op te waarderen tot een toegankelijke, groene vinger met een volledige verbinding voor zacht recreatief verkeer tussen Geluwe en Menen.
De stad Wervik wil via het project VALYS nieuwe inrichtingen doen in uitvoering van de gebiedsvisie en willen deze acties in dialoog met de ruimtegebruikers kaderen in het grensoverschrijdend gebiedsprogramma "Leievallei - Parc de la Lys'. Beide steden zullen daarbij samen werken met het Provinciebestuur West-Vlaanderen, die zijn gronden ter beschikking zal stellen om investeringen te kunnen doen.
 
De inrichtng van de Geluwe/Reutelbeek is één van de deelprojecten binnen het Interreg-project Valys.I12

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
Provincie West-Vlaanderen
Actor
gemeente Wervik