Strijd tegen de reuzenbalsemien in het bekken van de Hunelle

Het Contrat de rivière Dendre besteedt specifieke aandacht aan het probleem van de invasieve soorten. In het bekken van de Hunelle worden al verschillende jaren campagnes georganiseerd ter bestrijding van de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera). Dit gebeurt in overleg en in samenwerking met de verschillende beheerders van de waterlopen.

Sinds juli 2017 worden op de Hunelle en de Domissart specieke beheermaatregelen getroffen via het PCDN de Chièvres. Als partner van het PCDN neemt de coördinatiecel van het Contrat de rivière Dendre eveneens deel aan dit beheer.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Trekker
Contrat de rivière Dendre
Actor
PCDN de Chièvres

Meer informatie

Contact

Contrat Rivière Dendre : 0483/043 477 – crdendre@gmail.com

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding