Witte Lietaer - Lauwe, Menen

Lauwe aan de Leie


Het stadsbestuur van Menen zet sterk in op kwaliteitsvol wonen aan het water. De aanleg van een nieuwe woonwijk op de oude bedrijfssite van De Witte Lietaer, pal in het centrum van Lauwe, speelt hierop in. De voormalige industriezone wordt omgevormd tot een vernieuwde centrumomgeving waar woningen en het cultureel centrum een eigen plaats krijgen in een groene omgeving. Binnen het concept worden twee beken opnieuw blootgelegd en is er ruimte voor waterrecreatie. In cijfers bestrijkt het gebied ongeveer 15 ha, waarvan bijna 7 ha een groene invulling krijgt.

Voor de uitvoering van dit project word het ruimtelijk uitvoeringsplan Leiestraat opgemaakt in samenwerking met de intercommunale Leiedal. Het vertrekpunt van dit plan zijn transparante assen vanaf de Leie naar het centrum van Lauwe toe. Ook wordt een lineair park doorgetrokken vanaf de Leie naar het centrum. De leegstaande fabrieksgebouwen on oude fabrieksterreinen maken op die manier plaats voor een nieuwe laan die vanaf de Lauweplaats recht op de Leie uitgeeft, met daarrond nieuwe woningen ingebed in een groene omgeving. Langs de Leie wordt zo een kwalitatieve band gerealiseerd voor Lauwe.

De ontwikkeling van de Leieboord besteedt de nodige aandacht aan beeldkwaliteit en duurzaamheid binnen een groen kader waar voldoende plaats is voor natuur. De inplanting van de nieuwe volumes voor wonen en het nieuwe cultureel centrum gebeuren op een zorgvuldige manier. Het nieuwe cultureel centrum van Lauwe krijgt binnen dit geheel een belangrijke functie langs het plein, een aangename ontmoetingsplek voor jong en oud in Lauwe.
Vandaag zie je al de eerste appartementen langs de Leie. In het binnengebied komen ook verkavelingen met eengezinswoningen. In de toekomst kunnen hier tot 270 nieuwe wooneenheden voorzien worden. De vroegere industriële site van de Witte Lietaer, deels nog aanwezig in het gebied, ondergaat hierdoor een grote metamorfose. 
 

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied

Status

Thema
Fase
Trekker
gemeente Menen
Afbeelding