Mandelmeersen - Oostrozebeke

De Mandelvallei is een belangrijke blauwe ader in de regio rond Roeselare. Hij zorgt voor de afwatering van een groot areaal, zich uitstrekkend van Staden tot Wielsbeke. De inrichting van deze zone kadert in een groter geheel, zijnde enerzijds een regionale visie (Canal Link) op de waterbergende en recreatieve functie van de Mandelvallei en anderzijds de herinrichting van de dorpskern van Oostrozebeke, waarbij het de bedoeling is om het dorp terug te linken aan het water. Het gebied moet in de toekomst in verbinding staan met zowel lokale als bovenlokale (recreatieve) netwerken en wordt gelinkt aan bestaande en toekomstige groengebieden in de gemeente en de ruimere regio.

Er gaat veel aandacht uit naar de zwakke weggebruikers, zijnde de fietsers en wandelaars. Dit door het voorzien van verbindingen naar belangrijke fietspaden in de buurt, naar het centrum en de nieuwe wijk Ettingen aan de dorpsrand van de gemeente. Het gebied krijgt een zeer natuurlijke inrichting, waarbij het zijn uitgesproken open karakter als meers behoudt en bij hevige neerslag zijn functie als overstromingsgebied kan opnemen. Hierbij wordt gestreefd naar een zo groot mogelijk herstel van de winterbedding als overstromingsgebied. Kleine landschapselementen in de weidse graszones onderstrepen de openheid van het gebied. Het grootste deel van de graszones wordt extensief beheerd als hooiland. In deze extensieve zones worden maaipaden gemaaid, zodat voetgangers door het volledige gebied kunnen waden en tot aan de oeverrand van de Mandel kunnen wandelen. Banken voorzien de recreant rustpunten uitkijkend op de vallei. De dode Mandelarm werd geherprofileerd en voorzien van een zwakkere wand aan noordelijke zijde om amfibieƫn aan te trekken.

Project locatie

Watersysteem
Gemeente
Gebied
Afbeelding
Afbeelding