Dostrade

DOSTRADE Trajet transfrontalier pour le Développement durable de la vallée de l’Escaut

 

DOSTRADE

Om de waarde van de Scheldevallei voor het toerisme en het leefmilieu in de kijker te stellen, vestigen de partners van de grensoverschrijdende regio de aandacht van de bewoners op het «groene en blauwe» netwerk dat de vallei typeert. Zo geven ze een eigen identiteit aan de Schelde en aan de inwoners van de regio. Daartoe wordt een studie uitgevoerd die een geïntegreerde visie moet afleveren voor het groenblauwe netwerk van de Scheldevallei in de grensregio.

Acties om te komen tot een geïntegreerde visie worden de toeristische, recreatieve, landschappelijke, ecologische, economische en demografische dynamiek in kaart gebracht. Daarnaast wordt ook gekeken of er enige coherentie bestaat tussen de ruimtelijke functies.

De bedoeling is te komen tot een duurzame, totale en geïntegreerde ontwikkeling van de Schelde als deel van het ruimere «groen-blauwe» netwerk. Naast het toeristische, culturele en ecologische luik, komt ook het economische aan bod en de aspecten van het wonen. Vervolgens worden projecten geselecteerd waaraan een meerwaarde kan geboden worden door een gemeenschappelijke visie.

Ten slotte wordt een charter opgesteld tussen de aangrenzende administratieve autoriteiten en de operationele actoren, waarbij elke partij zich ertoe engageert om toekomstige projecten te verwezenlijken volgens het stramien van het «groen-blauwe» netwerk van de Scheldevallei.